Andreas Herzog Grimsø

 - Camera Supervisor

Andreas er en av pionerene innen D.I.T. i Norge. Han er også en av gründerne og utviklerne bak Drylab R&D, hvor han sammen med fotograf John Chr. Rosenlund har utviklet Keyframe, en on-set løsning for digitalt å bringe metadata fra opptak videre til etterarbeidet og et verdifullt verktøy for regi og script under opptakene.

Andreas er en foregangsfigur for trygge og rasjonelle arbeidsflytløsninger for digitale opptak fra bildet taes til bildet er ferdig for etterarbeid.

Fra Rushprint: Les om Andreas sin rolle som D.I.T.

Fra Monitor: Les om Andreas sin medvirkning til HALVBROREN

Fra Preview: Les om Andreas og kampen for den digitale flyten

Mobil +47 91 71 73 66
E-post andreas@storyline.no