Mariusz Kolodziejczak

 - VFX/3D ARTIST
Han har 5 års erfaring i VFX og reklame bransjen.

Mariusz har jobbet i f.eks.: Platige Image Warsaw, Post Panic Amsterdam og MIR Bergen.

Mobil +47 92 54 12 56
E-post mariusz@storyline.no
Torgeir Busch
Torgeir Busch
Producer - VFX
+47 95 87 67 79
torgeir@storyline.no
Jørgen Berntsen
Jørgen Berntsen
Producer - Commercials
+47 41 63 42 70
jorgen@storyline.no
Jenny Schjerven Mollerin
Jenny Schjerven Mollerin
Producer - Feature
+47 93 29 99 32
jenny@storyline.no
Espen Skjørdal
Espen Skjørdal
Coordinator – Feature
+47 93 42 58 83
espen@storyline.no

Contact

+47 47 77 55 55
post@storyline.no

Post-production; Sound, picture & VFX
Mølleparken 4
0459 Oslo - Map